De lichamelijke ontwikkeling (of biologische ontwikkeling) van een kind is van grote invloed op de andere ontwikkelingsgebieden van een kind. De lichamelijke-, cognitieve-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Ook is gedrag niet los te zien van de lichamelijke aanleg en worden lichamelijke processen in werking gesteld door gedrag. Lees meer over de lichamelijke ontwikkeling op www.kijkopontwikkeling.nl. 

Groei en ontwikkeling

Groei is het proces van de toename van het aantal en de grootte van de cellen en de celtussenstof in het menselijk lichaam. Door dit proces kan vanuit één cel een volwassen individu ontstaan. Naast deze groei kunnen cellen zich ontwikkelen tot verschillende organen en orgaansystemen door het proces van differentiatie, integratie en rijping. Dit proces wordt ontwikkeling genoemd. De processen groei en ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De lichamelijke groei en ontwikkeling verlopen over het algemeen volgens vaste lijnen en patronen, maar kennen een grote variatie in tempo.

Groeicurven

De lichamelijke groei van kinderen is te volgen aan de hand van referentiecurven. Deze curven zijn tot stand gekomen doordat grote aantallen kinderen vanaf hun geboorte tot de leeftijd van negentien jaar gemeten zijn. Referentiecurven worden gebruikt voor lichaamslengte naar leeftijd, gewicht naar leeftijd en gewicht naar lengte. Voor zuigelingen worden met name de eerste twee gebruikt en de eerste en derde voor oudere kinderen.

Verloop lichamelijke ontwikkeling

Zoals eerder besproken hangt de lichamelijke groei nauw samen met de algehele ontwikkeling van het kind. Ontwikkeling verloopt volgens vaste patronen. Van hoofd naar voet (van boven naar beneden) en van romp naar de uiteinden van de ledematen (van binnen naar buiten). Eerst ontwikkelt zich de grove motoriek en vervolgens de fijne motoriek. De grove motoriek zijn grotere bewegingen van het lichaam zoals oprichten, omrollen, zitten, tijgeren, kruipen en het lopen. Met fijne motoriek worden de kleinere bewegingen met handen, vingers, voeten en tenen bedoeld en ook de samenwerking tussen ogen en handen (oog-handcoördinatie). Hierdoor kunnen kinderen veters strikken, schrijven, tekenen, rijgen en bijvoorbeeld knippen. Naast het ontwikkelen van deze vaardigheden is het ook van belang hoe het kind deze vaardigheden toepast in de praktijk (adaptatie). Dit is van invloed op de kwaliteit van de bewegingen.

Groei per leeftijdsfase

Het gewicht van een baby groeit gemiddeld van drie à vier kilo bij de geboorte naar negen à elf kilo op de leeftijd van een jaar. In dezelfde periode groeit een baby in lengte van vijftig tot ongeveer vijfenzeventig centimeter. De groei en ontwikkeling is dan ook in het eerste levensjaar het meest spectaculair. Baby's groeien in het tweede levensjaar nog ongeveer twaalf centimeter en komen dan nog drie kilo aan. In het vierde levensjaar is de groei nog maar acht centimeter en de gewichtstoename twee kilo. Door deze verandering, ontstaat ook een omslag in het eetpatroon en -gedrag van het kind. Kinderen gaan naast het zelf willen eten, vaak minder eten. De groei van het kind zakt over het algemeen tussen het vierde en het zesde levensjaar een beetje in. Vanaf de leeftijd zes jaar tot de prepuberteit (elf jaar bij meisjes en dertien jaar bij jongens) groeien kinderen nog circa zes centimeter en twee kilo per jaar. In de periode één tot en met drie jaar komen de tanden door. Op de leeftijd van één jaar gemiddeld  vier tanden en met drie jaar is het melkgebit compleet (12 tanden en 8 kiezen). De fontanel (opening tussen de schedelbeenderen) kan zich na het eerste levensjaar sluiten en is na de leeftijd van twee jaar vrijwel altijd dicht. Een duidelijke verandering in het uiterlijk van het kind is te zien in de periode van vier tot zes jaar. Het kind wordt in deze periode slanker.

 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

 
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen